MOVEMBER-BARTENS MÅNED

2014-11-27 12.05.05Da er November snart over..heldigvis, her har de ansatte spart BART i metervis.

Dette skal belønnes og RUB-TECH AS gir 1000,- pr. BARTEANSATT til Kreftsaken på kontonr. 50005 05 11011.

Støtt opp du også!!!!

0