Da Olrich’s Gummiservice la ned sin produksjon på Hamar i 1979/1980 ble det stiftet et selskap, Gum-Tek AS som skulle videreføre deler av produksjonen.

Dette var formstøpte produkter gummiering av utstyr for fiskeflåter belegging av stålhjul o.l  samt reparasjon av alle typer dekk.

Utviklingen fikk av regummiering av buss og lastebil dekk, og på det meste ble det produsert ca. 20 000 slike dekk pr. år.

Konkurransen på dette markedet var meget hard, og på slutten av 1989 ble det besluttet å kjøre en styrt avvikling av selskapet. Samtidig ble Rub-Tech AS opprettet, og dette selskapet kjøpte det utstyret som var nødvendig for å drive en ren teknisk gummiproduksjon uten bildekk.

Selskapet leide lokaler i Hamar og startet opp november 1989 med 5 ansatte.

Etter nesten 10 år var lokalitetene på 500 kvm for produksjon og lager blitt for små, så i oktober 1999 flyttet hele bedriften inn i leide lokaler i Moelv. Lokalene lå inne på eiendommen til Moelven limtre og var Eiet av Moelven Industrier ASA.

Her fikk vi et funksjonelt bygg på ca 1260 kvm. + mesanin med sosial rom. I 2002 fikk vi kjøpt bygget av Moelven Industrier ASA. I 2008 bygde vi nytt kaldtlager mellom oss og vår nabo, samtidig som han bygde ut slik at vi fikk benyttet tomten mellom oss. Vi fikk med dette 350 kvm til.

Sommeren 2009 kjøpte vi opp Løkka Vulk eftf. AS i Ålesund, og fikk med dette et større kundegrunnlag spesielt på valser og nothalerutstyr. Alt av produksjon ble overført til Moelven, og bedriften i Ålesund ble nedlagt.

I 2013 ble nabolokalene ledige, og vi fant det hensiktmessig og tilegne oss disse, og fikk da foretatt en fullstedig omlegging av produksjonen, samt bygging av nye kontorer, og vi fikk vesentlig større kaldtlager. Med siste oppkjøpet har vi nå mer enn 2500 kvm under tak.

Gjennom disse årene har bedriften utviklet seg vesentlig på alle plan, og skaffet seg kunnskap om det meste innen bransjen, og vi har en faglig god og stabil arbeidsstokk. Vi er i dag 13 ansatte og omstetter for 16000000.

Bedriften er et familieselskap, og har siden 1999 vært eid av Øystein og Arne Aaberg med 50 % hver.

Vi er stolte av bedriften vår og vil fortsette å utvikle den i takt med de krav og de muligheter våre kunder stiller og gir oss.