Formålet med standard salgs- og leveringsbetingelser er å definere det forretningsmessige forholdet mellom kjøper og Rub-Tech AS 

Generelt 

 

Disse standard salgs- og leveringsbetingelsene får anvendelse på alle leveranser om ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene i for eksempel en rammeavtale. For gjeldende versjon av standard salgsbetingelser henvises til www.rub-teh.no Eventuelle hendelser, som ikke er beskrevet i dette dokument, reguleres av Orgalime STP18. 

 

For å få egen kopi av Orgalime STP18, vennligst gi oss beskjed: post@rub-tech.no 

 

Leveringstider 

Normal levering: leveringsdato oppgitt i ordrebekreftelse tolkes som dato for utsendelse av varer fra Rub-Tech fabrikk i Moelv. 

 

Otherwise General delivery conditions acc. Orgalim STP18 

 

ISO 3302ST2 and ST3 

Toleranser for gummibelagte deler uten maskinering 

Tolerances for rubber-based product without further machining 

 

From 0,50 to 1,00 mm (included) -0,20 +0,20
From 1,00 to 1,60 mm (included) -0,25 +0,25
From 1,60 to 2,50 mm (included) -0,35 +0,35
From 2m,50 to 4,00 mm (included) -0,40 +0,40
From 4,00 to 6,30 mm (included) -0,50 +0,50
From 6,30 to 10,00 mm (included) -0,80 +0,80
From 16,00 to 60,00 (included) (1) -7% +7%
(1) For widths above 1.500 mm -10% +10%

 

General Tolerances According to DIN ISO 2768-1 

Permissible deviation limits for linear measures 

  Nominal Size range in mm Tolerance Class Dreiing/Lathe Liming/profile junctions
f(fine) tolerance in mm m(medium) tolerance in mm c(coarse) tolerance in mm v(very coarse) tolerance in mm
0.5 up to 3
>       3 up to 6
>       6 up to 30
>     30 up to 120
>   120 up to 400
>   400 up to 1000
> 1000 up to 2000
> 2000 up to 4000
±0,05
±0,05
±0,10
±0,15
±0,20
±0,30
±0,50
n/a
±0,10
±0,10
±0,20
±0,30
±0,50
±0,80
±1,20
±2,00
±0,15
±0,20
±0,50
±0,80
±1,20
±2,00
±3,00
±4,00
n/a
±0,50
±1,00
±1,50
±2,50
±4,00
±6,00
±8,00

 

Permissible deviation limits for external radii and chamfer heights 

 

  Nominal Size range in mm Tolerance Class
f (fine) tolerance in mm m (medium) tolerance in mm c (coarse) tolerance in mm v (very coarse) tolerance in mm
0,5 up to 3
> 3 up to 6
> 6
±0,20
±0,50
±1,00
±0,40
±1,00
±2,00

 

Permissible deviation limits for angular measures 

  Nominal Size range in mm Tolerance Class
f (fine) tolerance in mm m (medium) tolerance in mm c (coarse) tolerance in mm v (very coarse) tolerance in mm
    0,5 up to 10
>   10 up to 50
>   50 up to 120
> 120 up to 400
> 400
±1º
±0º30’
±0º20’
±0º10’
±0º5’
±1º30’
±1º
±30’
±15’
±10’
±3°
±2°
±1°
±30’
±20’

 

Table 1 – Tolerances for mouldings (dimensions in millimetres unless indicated otherwise) STØPING/Casting 

Nominal dimension Class M1 Class M2 Class M3 Class M4
Above Up to and including F ± C ± F ± C ± F ± C ± F and C ±
0 4,0 0,08 0,10 0,10 0,15 0,25 0,40 0,50
4,0 6,3 0,10 0,12 0,15 0,20
6,3 10 0,10 0,15 0,20 0,20 0,30 0,50 0,70
10 16 0,15 0,20 0,20 0,25 0,40 0,60 0,80
16 25 0,20 0,20 0,25 0,35 0,50 0,80 1,00
25 40 0,20 0,25 0,35 0,4 0,60 1,00 1,30
40 63 0,25 0,35 0,40 0,5 0,80 1,30 1,60
63 100 0,35 0,40 0,50 0,7 1,00 1,60 2,00
100 160 0,40 0,50 0,70 0,8 1,30 2,00 2,50
160 0,3% 0,4% 0,5% 0,7% 0,8% 1,3% 1,5%

 

Flash 

This subclause establishes six classes of flash, as listed in Table 2. 

 

Table 2 – Classes of flash 

 

Class Maximum height of flash mm Description
X0 0 No flashа
X1 0,1 Precision flash
X2 0,5 Accurate flash
X3 1,0 Normal flash
X4 2,0 Rough flash
X5 No limit Non-critical
a             Class X0 can only apply to those surfaces of an article which do not have parting lines.

 

 

NB! Data sheets 

 

All data sheets and all the information contained in those have been made to inform our customers in the best possible way. All values have been obtained from laboratory test samples following the mentioned standards. All the data, tests values and information is the result of many years of experience and trials and can only be seen as general information of our products, not being in any case to be considered as bonding in the responsibility Rub-Tech may acquire. The user is responsible for evaluating the suitability of the product according to its specific requirements. Values may change without prior notice. 

OBS! Datablad 

Alle datablad og all informasjonen i disse er laget for å informere våre kunder på best mulig måte. Alle verdier er oppnådd fra laboratorietest. Prøver som følger de nevnte standardene. Alle data, testverdier og informasjon er resultatet av mange års erfaring og forsøk og kan bare sees på som generelle. Informasjon om produktene våre kan ikke å bli ansett som binding i ansvaret Rub-Tech kan tilegne seg. Brukeren er ansvarlig for å vurdere egnetheten til produktet i henhold til dets spesifikke krav. Verdiene kan endres uten forvarsel.