NYTT HOVED SYKEHUS-TRASÈ IGJENNOM FABRIKKEN TIL JERNBANEN

Etter møte med Moelven konsernet og Ringsaker kommune er det på det rene at det er planlagt en trasè gjennom fabrikken for å knytte Sykehuset til Jernbanen.

Vi ser overhodet ingen dramatikk i dette da det er langt frem i tid og det står mellom flere alternativer når det gjelder plasseringen av Hoved sykehuset.

Vi vil ha en god dialog med Kommunen om dette fremover, og ser også at dette kan være en fantastisk mulighet for Ringsaker Kommune, med alt et Hoved Sykehus vil trekke til seg av arbeidsplasser og  utvikling av regionen.

Daglig Leder

0