RUB-TECH AS HAR INNGÅTT SAMARBEID MED STØTT NORSK KVINNEFOTBALL

Vi er glad for å kunne bidra med å fremme Norsk Damefotball og med den jobben som SNKvinnefotball gjør, er vi glade for et samarbeid fremover.

http://www.aftenposten.no/100Sport/fotball/kvinner/Han-er-sa-glad-i-kvinnefotball-at-han-pyntet-bilen-sin-slikA-467263_1.snd

Øystein Aaberg

Daglig leder

0