Begrensningene er få eller ingen, på det meste.

  • Kompakthjul
  • Dempere
  • Foringer
  • Drivvalser
  • Slitebelegg
  • Lister- og profiler

Vi kan ta valser med lengder opptil  4.5 meter og med diameter opptil 700 mm.

HUSK! Gummi kan leveres i ulike kvaliteter avhengig av bruksområde.

Fordeler med gummi

  • senker støynivået
  • gir bedre friksjon
  • gir effektiv demping
  • forlenger levetiden

image009