VAREFLYT & PROSESS

Begrensningene er få eller ingen, på det meste.

  • Kompakthjul
  • Dempere
  • Foringer
  • Drivvalser
  • Slitebelegg
  • Lister- og profiler

Rub Tech Vareflyt og prosess
Rub Tech vareflyt
Rub Tech stopte deler

Vi kan ta valser med lengder opptil  4.5 meter og med diameter opptil 800 mm.

HUSK! Gummi kan leveres i ulike kvaliteter avhengig av bruksområde.

Fordeler med gummi

  • senker støynivået
  • gir bedre friksjon
  • gir effektiv demping
  • forlenger levetiden