Vi bruker Bring og har gode priser gjennom vår fraktavtale med dem. Ta gjerne kontakt eller evt. spør oss om pris på frakt når du henvender deg til oss.

 

I mange tilfeller når tanken, røret eller beholderen for stor for transport eller når det medfører tidkrevende demontering, kan vi løse kundens kaldvulkanisering på stedet, uten demonterings og transportkostnader.

Hjem1